Nordbornholms Køre- og Rideforening

Spring

Mandag: Spring undervisning v/ klubunderviser Tage Botin Mortensen 16.45 - 19.00 - Kontakt Tage

(Hallen er lukket for friridning)

 (Ved ændringer i tiderne ved f.eks afbud, skrives revideret tidsplan på facebook-gruppen).

De første hold hjælper med at bygge bane, der sættes støtter frem før man varmer op.

 

HUSK! at give meddelelse om afbud, da tiderne så vil blive rykket sammen, af hensyn til underviser og ryttere.

Retningslinier for undervisningen:

  • Ved framelding til undervisningen opkræves man fortsat betaling. Det er ikke tilladt at overlade sin faste plads  permanent til anden rytter da der kan være venteliste. Kontakt Tage hvis du ønsker at lave ændringer.
  • Hvis du gerne vil have springundervisning om mandagen skal du henvende dig til Tage, som vil informere dig og evt. sætte dig på venteliste.