Generalforsamling

Der indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING i NBKR & RIDECENTER NORDBORHOLM Fredag d. 2.marts 2018 i klublokalet, Mæbyvej 1B, Rønne kl. 18.00 Fællesspisning ( Pasta med kødsovs - 20 kr. pr. person ). Tilmelding 28. februar via PB eller sms Ac. kl. 18.30 Generalforsamling i Ridecenter Nordbornholm (Centerbestyrelsen) kl. 19.00 Generalforsamling i NBKR Dagsorden ifølge foreningernes vedtægter. Vedr. NBKR: Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 25. februar 2018 – gerne pr. mail acogguffi@hotmail.com . Den uddybende dagsorden, samt forslag til punkter, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside www.nbkr.dk efter . 26 februar 2018 Med venlig hilsen Bestyrelserne S/I Ridecenter Bornholm NBKR