NBKR bestyrelse & UdvalgFormand: Randi Madsen -

Mobil:  30916243  mailto:skovminde@mail.dk


Næstformand: Anja Kofod -

Mobil: 20769455 mail: anja-kofod@hotmail.com                     

          
Kasserer: Susan Ramussen -

Mobil        mail:  sura2811@gmail.com


Sekretær: Joan Pedersen - 

Mobil 23269579   mail: goengevej@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem Birgitte Muller   -

Mobil 24986750mail: hyldebrandsgaard@gmail.com            


Bestyrelsesmedlem Kamilla Dons Larsen   - 

Mobil 61337593                   mail: rtsarion@gmail.com


Bestyrelsesmedlem Laura Kowsky   -

 mail: laura.kowsky@gmail.com


Suppleant 1:  Line Søberg Due

Suppleant 2: Anni Nielsen


Medlemskoordinator: Kamilla Dons:  
mailto: rtsarion@gmail.com


Undervisningskoordinator:   Laura Kowsky mailto:laura.kowsky@gmail.com


Stævneudvalget:

Stævne ansvarlig: Kamilla Dons Larsen 

Susan Rasmussen

Line Søberg Due

Anni Nielsen
                                                    


Ponyudvalget: 

Anja Kofod

Line Pelsen


Muleposeudvalget:

Anja Kofod & Birgitte Muller

Etablissement udvalget er hele Centerbestyrelsen, for spørgsmål kan formanden for Centerbestyrelsen kontaktes.

Web udvalg:

Randi Madsen


Fanebærer pony: Victoria Kofod
Fanebærer hest: