RIDEHUSREGLER FOR NBKR


Hesten / Ponyens efterladenskaber skal fjernes fra ridehus bunden i hallen og på pakeringspladsen ved ridehuset. Trillebør tømmes ved staldens mødding.  


 


Løse heste i ridehuset skal altid være under opsyn.


 


Hunde på klubbens faciliteter skal være under opsyn & føres i snor.

 


-                Ridehallen kan være lukket ved klubundervisning- vil fremgå af undervisningsplanen på hjemmesiden


 


-                Under al anden klubundervisning er ridehallen samtidig åben for friridning, så længe der tages hensyn til de ryttere der får undervisning.


 


-                Der må gerne arrangeres privatundervisning, men i tilfælde af at det omfatter mere end 3 ryttere eller varer længere end 1 ½ time, skal der en uge i forvejen varsles med opslag på tavlen i hallen.


 


-                Ved privatundervisning er hallen ligeledes åben for friridning. Ved særlige andre arrangementer i klubben, kan ridehallen være lukket, men vil fremgå af opslag.


 


-                Hvis der er et særligt behov for at optage / lukke hallen for andre ryttere, skal der først gives tilladelse fra bestyrelsen hertil.


 


-                Ved longering/springning/kørsel skal der altid først spørges om lov hvis der i forvejen er andre ryttere i ridehuset.


 


-                Der skal altid rides med godkendt hjelm.


 


-                Når der rides i hallen mødes rytterne altid venstre mod venstre. Dog færdes ryttere i skridt altid på hovslaget således at de andre ugenert kan benytte resten af hallen.


 


-                Der må ikke ”parkeres” på hovslaget således at det er til gene for andre ryttere.


 


-                Alle ponyryttere skal bære sikkerhedsvest under springning. Og ingen springer uden opsyn.


 


-                Vis almindeligt hensyn når der rides i hallen eller på banerne.


 


      VEDR. STALDAREAL/TILSKUERPLADS:


Der skal fejes og rengøres efter hesten, så der er rent og pænt efter brug.


Evt. brugte kopper, tomme flasker m.v. sættes ind i rytterstuen efter brug.


 


RIDEHUSET ER VORES ANSIGT UDADTIL, SÅ SØRG FOR AT DET PRÆSENTERER SIG PÅ BEDST MULIGE MÅDE